Reklamacje

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny, z zastrzeżeniem ustępu 2 w odniesieniu do reklamacji składanej przez Przedsiębiorcę.

 

2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

 

3. Reklamację dotyczącą wady towaru należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@kompbest.pl lub pisemnie na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 regulaminu.

 

4. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument jest obowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany w § 1 regulaminu. Sprzedawca zaleca, aby przed wysłaniem towaru Konsument skontaktował się z nim.

 

5. Ponadto Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć: wskazanie Konsumenta (imię oraz nazwisko), zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady, żądanie reklamacyjne (wymiana rzeczy na wolną od wad albo usunięcie wady) l

 

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia i powiadomi Klienta o dalszym toku postępowania, w szczególności w przypadku odmowy uznania reklamacji.

 

7.W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający wymieni Klientowi reklamowany Produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci koszty nabycia reklamowanego Produktu (koszt produktu oraz koszt najtańszej dostawy oferowanej w sklepie internetowym), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

8. Każde zalecenie Sprzedawcy, które pojawia się w niniejszym regulaminie ma jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Kupującego z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Kupującego, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.


 
Infolinia:
+48 665 396 972
 
 
Pracownik sklepu internetowego:
Zapisz się na biuletyn informacyjny
Dopisz
 
Wypisz się
 

 

Sklep Partnerski AB SA © 2013  Wszelkie prawa zastrzeżone